Czytaj artykuły - domeny regionalne

Jeszcze jakiś czas temu, istniały zasady, wedle których pojedyncze domeny były przeznaczone dla praktycznych odbiorców. I tak np. rozszerzeniem .com, posługiwać się mogły wyłącznie przedsiębiorstwa, firmy i przedsięwzięcia biznesowe; .org przeznaczone było dla fundacji, organizacji charytatywnych „non - profit” oraz różnego typu stowarzyszeń, zaś rozszerzenie .net -, dla instytucji, których aktywność związana jest z Internetem. Dzisiaj wytyczne te już nie obowiązują, wskutek tego także domeny globalne są w stanie być rejestrowane przez dowolnych użytkowników i firmy o rozmaitym charakterze. Jakie rozszerzenia mają domeny narodowe? Domeny narodowe przeznaczone są dla poszczególnych krajów. Każdy kraj ma swój skrót, składający się z dwóch symboli: • Polska - .pl, • Wielka Brytania - .uk, • Niemcy - .de, • Włochy - .it, • Kolumbia - .co.